1. Registrácia psa / Registration of the dog

    Na súťaž je možné prihlásiť psa, ktorý už má u nás založený profil. Ak už profil máte, pokračujte na bod 2. Ak nie, zaregistrujte psa.

    It is possible to register a dog for the competition that already has a profile with us. If you already have a profile, continue to point 2. If not, register the dog.

    2. Údaje o psovi / Information about the dog

    3. Registrácia na súťaž / Registration for the competition